Portfolio > GDG Studios

White Gold Crochet Vase
White Gold Crochet Vase
porcelain, white gold luster
12" x 8" x 8"