Portfolio > GDG Studios

Styro Jar
Styro Jar
porcelain, gold luster
14" x 14" x 14"